Over Chinese Wouden

Het doel van deze nieuwsbrief is om op werkdagen de Nederlandstalige wereld te helpen met een overzicht van het nieuws over China en Taiwan.

De Chinese naam 森中台 (sēn zhōng tái) beschrijft dat ik, Sense Hofstede (何森璱) midden in het bos mijn podiumpje op heb gesteld zonder verwachting van meer publiek dan de bomen om mijn begrip van China en Taiwan te delen. Deze jongeman, die opgegroeid is in de Fryske Wâlden, hoopt de geïnteresseerde lezer die door de bomen het bos niet meer ziet te helpen overzicht te krijgen in wat zich daar afspeelt.

Principes

  • Nederlandstalige berichtgeving krijgt prioriteit;

  • Tegelijkertijd is het uitgangspunt de realisatie dat de Nederlandstalige publicaties complementair zijn aan de Engelstalige, die dus ook een rol hebben in het Nederlandse debat;

  • Context en Opinie wordt apart aangegeven;

  • De nieuwsbrief neemt een actief stichtelijk uitgangspunt bij de introductie van Chinese termen en bijbehorende karakters om de lezer bekender te maken met Chinese namen en woorden;

  • Nieuwsberichten worden op nieuwsevent georganiseerd.

Subscribe to Chinese Wouden 森中台

Het nieuws van de dag over China en Taiwan voor een Nederlandstalig publiek.